РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНOСТІ

ПОСТІЙНОЇ МІЖНАРОДНОЇ МІСІЇ МЕДІА-МОНІТОРИНГУ

ЩОДО ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ВІДНОСНО УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

31 серпня 2021 року, під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі, Президент Громадської організації «Україна-2050» та Голова Постійної міжнародної місії медіа‑моніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори Евген Чолій оголосив результати діяльності Місії за три місяці, починаючи 4 червня 2021 року.

Голова Місії повідомив, що станом на 31 серпня 2021 року Місія нараховує 166 членів із 56 країн (у тому числі усіх країн Великої сімки, усіх 27 країн-членів Європейського Союзу та 28 із 30 країн-членів НАТО), які, на волонтерських засадах, здійснювали медіа-моніторинг 42 мовами світу.

Спостерігачі вислали понад 100 звітів, які аналітики Місії проаналізували та підготували такий перелік дезінформаційних наративів, які переважно сформовані російською пропагандою:

 • українці та росіяни – один народ;
 • українська влада є нелегітимною та знаходиться під зовнішнім управлінням США;
 • на сході України відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт;
 • Київ планує військовий наступ на Донецьк;
 • Україна не виконує Мінських угод та порушує режим припинення вогню;
 • Україна залежить від Росії і потребує доброї волі Росії для свого існування;
 • Крим приєднався до Росії внаслідок «демократичного референдуму», а революція гідності є «державним переворотом»;
 • Україна є дитям Радянського союзу і створена завдяки Радянському Союзу;
 • занепад української економіки і зубожіння населення;
 • проведення тестувань вакцин проти COVID-19 на українських військових урядом США призвели до смертельних наслідків;
 • заборонa російської мови в Дніпропетровській області;
 • Київська Русь історично була саме російською;
 • Україною створено «водний геноцид Криму»;
 • результати опитувань свідчать про те, що більшість українців проти української армії та війни Зеленського на Донбасі.

Провід Місії також провів зустрічі з українськими фактчекінговими організаціями –  «VoxUkraine» (20 серпня 2021 року) і «StopFake» (21 серпня 2021 року), які є уповноваженими від Фейсбук щодо здійснення фактчекінгу в Україні. Досягнено домовленостей про те, що Місія відправлятиме дезінформаційні матеріали до «VoxUkraine» і «StopFake» для їх перевірки та публічного позначення в Фейсбук як дезінформація, а також блокування такої дезінформації.

Проводом Місії також проведено ряд переговорів із представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в результаті яких було досягнуто згоди щодо підписання Меморандуму про співпрацю з метою формування позитивного іміджу України у міжнародному просторі та протидії дезінформації проти України та української діаспори.

Голова Місії Евген Чолій також подякував Проводу і всім членам Місії за згоду взяти участь в цій Місії, а також усім експертам і консультантам за їх підтримку Місії.

Прес-конференції можна переглянути за такими посиланнями:

в українській мові:

https://youtu.be/z0uJ8I3QFEw

https://youtu.be/VUu5O85gbaw

в англійській  мові:

https://youtu.be/jPh0zGO3emQ

https://youtu.be/StHV9FPMLNM

Інформацію про діяльність Місії можна переглянути за таким посиланням:

https://ukraine-2050.org/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%2F-media

Громадська організація «Україна-2050»

ngo@ukraine-2050.org

www.ukraine-2050.org

Громадська організація «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою, щоб сприяти втіленню в життя за час одного покоління – до 2050 року – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави.

__

Ladies and Gentlemen:

RESULTS OF THE WORK

OF THE PERMANENT INTERNATIONAL MEDIA MONITORING MISSION

ON DISINFORMATION ABOUT UKRAINE AND THE UKRAINIAN DIASPORA

On 31 August 2021, during a press conference at the Ukraine Crisis Media Center, NGO “Ukraine‑2050” President and Head of the Permanent International Media Monitoring Mission on Disinformation about Ukraine and the Ukrainian diaspora Eugene Czolij announced the results of the work of the Mission after three months starting on 4 June 2021.

The Head of the Mission informed that, as of 31 August 2021, there are 166 members of the Mission from 56 countries (including all G7 countries, all the 27 EU member states and 28 out of 30 NATO member states), who are doing media monitoring, on a voluntary basis, in 42 languages of the world.

Monitors have sent more than 100 reports that the Mission analysts reviewed and prepared the following disinformation narratives, that are generally formed by the Russian propaganda machine:

 • Ukrainians and Russians are one people;
 • the Ukrainian government is illegitimate and is under the external control of the United States;
 • in eastern Ukraine there is an internal Ukrainian conflict;
 • Kyiv is planning a military offensive on Donetsk;
 • Ukraine does not comply with the Minsk agreements and violates the ceasefire regime;
 • Ukraine depends on Russia and needs Russia’s goodwill to exist;
 • Crimea joined Russia as a result of a “democratic referendum”, and the revolution of dignity is a “coup d’état”;
 • Ukraine is a child of the Soviet Union and was created thanks to the Soviet Union;
 • the decline of the Ukrainian economy and impoverishment of the population;
 • testing of vaccines against COVID-19 on the Ukrainian military by the US government led to fatal consequences;
 • ban of the Russian language in the Dnipropetrovsk region;
 • Kyivan Rus was historically Russian;
 • Ukraine has created a “water genocide in Crimea”;
 • poll results indicate that the majority of Ukrainians are against the Ukrainian army and Zelensky’s war in Donbas.

The Mission’s Leadership also held meetings with Ukrainian fact-checking organizations – VoxUkraine (20 August 2021) and StopFake (21 August 2021), that are mandated by Facebook to conduct fact‑checking in Ukraine. It was agreed that the Mission will send disinformation material to VoxUkraine and StopFake for their verification and public labeling on Facebook as disinformation, as well as for blocking such disinformation.

A number of talks were also held between the Leadership of the Mission and the Taras Shevchenko National University of Kyiv, as a result of which it was agreed to sign a Memorandum of Cooperation with the aim to form a positive image of Ukraine in the international arena and counter disinformation against Ukraine and the Ukrainian diaspora.

The Head of the Mission Eugene Czolij also thanked the Leadership and all the members of the Mission for agreeing to participate in this Mission, as well as all the experts and consultants for their support of the Mission.

The press conferences can be viewed at the following links:

in English:

https://youtu.be/jPh0zGO3emQ

https://youtu.be/StHV9FPMLNM

in Ukrainian:

https://youtu.be/z0uJ8I3QFEw

https://youtu.be/VUu5O85gbaw

Information on the work of the Mission can be viewed at the following link:

https://ukraine-2050.org/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%2F-media

NGO “Ukraine-2050”

ngo@ukraine-2050.org

www.ukraine-2050.org