29 September 2021

STATEMENT ON THE 80th ANNIVERSARY OF THE BABYN YAR TRAGEDY

On 29 September 2021 NGO “Ukraine-2050” joins the international community in paying tribute to the innocent victims of Babyn Yar on the 80th anniversary of this horrific tragedy.

Immediately following the invasion of Kyiv by the Nazis during World War II, over the course of two days – 29 and 30 September 1941 – the Nazis executed 33,771 Jews.

During the Nazi occupation of Kyiv from 1941-1943 more than 100,000 victims were killed in Babyn Yar, the majority of them Jews. Among them were clergy, the city’s intelligentsia, including renowned poetess Olena Teliha and her husband, well-known bandurist, MykhailoTeliha, Editor in Chief of the newspaper Ukraiinske Slovo Ivan Rohach, Head of the Kyiv City Administration Volodymyr Bahazii, many members of the Organization of Ukrainian Nationalists, and some players of the Kyiv Dynamo soccer team which had won the “Death Match” against the Nazis.
15 years ago Chief Rabbi of Tel Aviv, Yisrael Meir Lau stated:

    “If on 29 and 30 September 1941 Babyn Yar could have happened, and the world did not react …, abruptly, abnormally, possibly this was a nice test for [Hitler]. Thus … in January 1942, not far from Berlin, in Wannsee, a conference took place during which was adopted … the final solution to the Jewish question. … Possibly, if the event itself had been … dramatic, in September 1941 here in Ukraine, the Wannsee conference, possibly, could have ended differently.
    We were silent. This silence enabled all horrors in the world over the last 65 years.”

Therefore, in honouring the memory of the victims of the tragedy in Babyn Yar the international community has an obligation to actively work toward preventing new human tragedies in the world, particularly on the temporarily occupied territories of Crimea and eastern Ukraine.

Memory eternal for all innocent victims of Babyn Yar!

Eugene Czolij
President NGO “Ukraine-2050”
www.ukraine-2050.org

The Non-Governmental Organization (NGO) “Ukraine-2050” is a non-profit organization established to help implement, within one generation – by 2050 – strategies for the sustainable development of Ukraine as a fully independent, territorially integral, democratic, reformed and economically competitive European state.

29 вересня 2021 року

ЗАЯВА З ПРИВОДУ 80-ї РІЧНИЦІ ТРАГЕДІЇ БАБИНОГО ЯРУ

29 вересня 2021 року Громадська організація «Україна-2050» разом зі світовою спільнотою віддає шану всім невинним жертвам Бабиного Яру у 80-ту річницю цієї страшної трагедії.

Під час Другої світової війни відразу після вторгнення нацистів у Київ, протягом тільки двох днів – 29 і 30 вересня 1941 року – нацисти стратили 33 771 єврея.

За часи нацистської окупації Києва у 1941-1943 роках більше 100 тисяч жертв було вбито в Бабиному Яру, переважна більшість з яких були євреями. Серед них були духовенство, місцева інтелігенція, в тому числі видатна поетесa Oлена Теліга та її чоловік Михайло, знаний бандурист, Головний редактор газети «Українське слово» Іван Рогач, Голова Київської міської адміністрації Володимир Багазій, багато членів Організації українських націоналістів та деякі футболісти Київського «Динамо», які виграли «матч смерті» проти нацистів.

15 років тому Головний рабин Тель-Авіву Ісраель Меїр Лау заявив:

    «Якщо 29 і 30 вересня 1941 року міг статися Бабин Яр, і світ не реагував …, різко, ненормально, можливо це був гарний тест для [Гітлера]. Tак що … в січні 1942 року, недалеко від Берліна, у Ванзеє, відбулaся конференція, де було прийнято … остаточне рішення єврейського питання. … Можливо, якщо сама подія була б … драматичною, у вересні 1941 року тут, в Україні, конференція Ванзеє прийшла б, можливо, до іншого завершення.
    Ми замовчували. Це мовчання уможливило всі страхіття у світі за останні 65 років».

Тому, вшановуючи пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру, міжнародна спільнота має обов’язок активно діяти, щоб запобігти новим людським трагедіям у світі, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму і сходу України.

Вічна пам’ять всім невинним жертвам Бабиного Яру!

Евген Чолій
Президент Громадської організації «Україна-2050»
www.ukraine-2050.org

Громадська організація (ГО) «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою, щоб сприяти втіленню в життя за час одного покоління – до 2050 року – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави.